Бизнес Брокерска Група "Фокс Истейтс България" - Работим заедно, печелим заедно!

Инвестиционно предложение

Бизнес Брокерска Група "Фокс Истейтс България"  има екипи от висококвалифицирани специалисти, които притежават дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството, консултациите по реализация на инвестиционни проекти и имоти, тяхното юридическо и маркетингово обслужване.
 

При съвместното планиране на инвестиционната Ви програма, нашите инвестиционни консултанти ще направят цялостно проучване на пазара, за да намерят най-добрата инвестиционна възможност. Бизнес Брокерска Група "Фокс Истейтс България" залага на собствен Маркетингов Екип, с доказан опит в България и чужбина.
 

Бизнес моделът на "Фокс Истейтс България" е създаден на основата на дългогодишни партньорства. Като резултат, имаме изградени успешни такива не само с местни, но и с чуждестранни инвеститори, на които предлагаме цялостно обслужване във Сектора на Недвижимите имоти, използвайки ресурса на Националната мрежа от офиси на Бизнес Брокерската Група в цялата страна.

 


Препоръчано

©2014 Fox Estates Bulgaria.